Triển Khai Giải Thưởng Khoa Học Công Nghệ Thanh Niên - Quả Cầu Vàng 2016
29/08/2016

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, nhân tài quốc gia và Chương trình phối hợp công tác giữa Trung ương Đoàn với Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam, phát triển đội ngũ nhân tài cho đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2016.

Ban thường vụ Đoàn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo triển khai đến quý thầy cô, ban chủ nhiệm các khoa, các cơ sở đoàn hội và các bạn sinh viên về nội dung và kế hoạch của chương trình.

Chương trình chi tiết và biểu mẫu được đính kèm theo bên dưới:

1. Thông Báo Giải Thưởng Quả Cầu Vàng

2. Hồ Sơ Tham Dự GTQCV

3. Phiếu Đăng Ký Tham Dự GTQCV


Từ khóa:
Top