Thư Mời Viết Bài
06/07/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/TM-HIU

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

THƯ MỜI

Viết bài báo đăng Tạp chí Khoa học,

Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2016

 

Kính gửi: Các cán bộ, giảng viên, người làm nghiên cứu khoa học

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng được được thành lập từ năm 2011 và được cấp mã số quốc tế ISSN: 2354-0613.

Đây là một Tạp chí khoa học chuyên ngành được xuất bản theo mỗi quý và được phát hành rộng rãi đến tất cả các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu… trong cả nước.

Chúng tôi ý thức đây là tạp chí chung của ngành, lại là tạp chí có phản biện và tính điểm công trình cho các bài được đăng, nên cần sự phối hợp rộng rãi của các nhà khoa học các trường, các cơ sở đào tạo, các đơn vị nghiên cứu trong cả nước.

Vì vậy chúng tôi mong muốn quí cơ quan thông báo và động viên các nhà giáo, nhà khoa học cùng tham gia viết bài cho tạp chí Khoa Học của chúng ta. Chúng tôi cũng mong ước nhận được sự ủng hộ, đóng góp của quí cơ quan qua việc phổ biến tạp chí trong đơn vị mình.

Chúng tôi kính mong lãnh đạo các khoa, phòng ban, viện, trung tâm động viên, khuyến khích các thành viên của đơn vị mình tham gia viết bài và gửi đăng trên Tạp chí Khoa học, để tiếp tục góp phần nâng cao uy tín và chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa của đơn vị mình .

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên tham gia viết bài báo khoa học trên tất cả các lĩnh vực.

Ban biên tập tạp chí rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác nhiệt tình của quý thầy/cô nhà trường.

Mọi thông tin nhận bài viết, xin vui lòng liên hệ:

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Số 3 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.39 483 601 (số nội bộ 171);

Email: tapchihongbang@HIU.edu.vn

Trân trọng./.

 

BAN BIÊN TẬP

Từ khóa:
Top