TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 3
08/07/2016

1. Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận Hồ Chí Minh

The art of propaganda in Ho Chi Minh’s political commentaries

Tác giả: Phạm Thị Như Thúy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Phát triển bền vững văn hóa và du lịch làng nghề

The sustainable developement of culture and tourism of craft village

Tác giả: Huỳnh Quốc Thắng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tín ngưỡng Thiên Hậu trong bối cảnh tín ngưỡng của người Hoa ở Nam Bộ

Thien Hau belief in the context of chinese beliefs in Southern Vietnam

Tác giả: Phan An

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

Sustainablely economic growth and development in Vietnam

Tác giả: Bùi Huy Khôi, Nguyễn Thị Ngân

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Xóa đói giảm nghèo bền vững ở Việt Nam - nhìn từ góc độ các giải pháp tài chính vi mô

Micro-finance policy and sustainable poverty reduction in Vietnam

Tác giả: Trần Thế Sao

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Ngăn chặn chuyển giá trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khu vực Tp. Hồ Chí Minh

Prevention of transfer pricing tax issues in foreign-invested enterprises in Ho Chi Minh City

Tác giả: Mai Thị Trúc Ngân

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Tục thờ cúng tổ tiên người Khmer Kiên Giang

Khmer Kien Giang's ancestor worship rites

Tác giả: Danh Lợi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Pin nhiên liệu  - nguồn điện năng sạch của tương lai

Fuel cells - clean electric energy source of the future

Tác giả: Vũ Đình Huy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Khoảng tham chiếu của một số xét nghiệm hóa sinh trong thời kỳ có thai

Laboratory biochemical reference intervals  during  pregnancy

Tác giả: Hồ Minh Thái, Phạm Thị Mai, Lê Thị Mai Dung             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Vấn đề đánh giá và quản trị chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên đại học ở Việt Nam - nhìn lại và đi tiếp

Teaching quality assessment and management of lecturers in Vietnam - overview and to continue

Tác giả: Trần Phương Thủy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Động cơ nghiên cứu khoa học của sinh viên qua việc lựa chọn tình huống

Student’s research motivation manifested through their choice problemtic scenarios

Tác giả: Nguyễn Văn Bắc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Hành trình tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà từ cơ hội của chúa đến ba ngôi của người

A novel journey of Nguyen Viet Ha from God’s chances to trinity of Man

Tác giả: Phạm Thị Trịnh


Từ khóa:
Top