TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 1
08/07/2016


1.  Thử Mô Tả Chân Dung “Đế Quốc Hoa Kỳ” Trong Cuộc Chiến Tranh Cách Mạng

A Portrait Of "The Imperial Of America" In The Revolutionary War

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Từ "Tứ Bất Tử" Trong Huyền Thoại Dựng Nước Đến “Tứ Bất Tử” Trong Công Cuộc Phát Triển Sự Nghiệp Giáo Dục Giữ Nước

From The "Four Immortals" In Country-Building Legend To The "Four Immortals" In Country-Preserving Education Cause

Tác giả: Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Khắc Hùng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Tư Tưởng “Hậu Dân Sinh” Của Phan Châu Trinh Và Những Bài Học Có Ý Nghĩa Lịch Sử Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Thought “Hau Dan Sinh" Phan Chau Trinh Of Lessons And History In The Mean The Present Period

Tác giả: Trần Mai Ước
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Cộng Đồng Dân Cư Khi Tham Gia Cung Ứng Dịch Vụ Du Lịch Cộng Đồng Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Độ Hài Lòng Của Cộng Đồng Dân Đồng Ở Tỉnh An Giang

Factors Affecting The Satisfaction Of The Community Participation In The Supply Tourism Services At An Giang Province

Tác giả: Nguyễn Quốc Nghi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Trần Văn Kiết Với Báo Dân Chúng

Tran Van Kiet With People Newspaper

Tác giả: Vũ Hoài An
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Nhìn Nhận Pháp Luật Cạnh Tranh Với Thực Tiễn Hiện Nay

Recognizing The Competition Law In The Today Practice

Tác giả: Lê Ngọc Thạnh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 
Quan Niệm Về “Phước” Của Cư Dân Nam Bộ (Qua Khảo Sát Bốn Ấp Ở Đồng Tháp Và An Giang)

The Concept About "Good Fortune" Of Southern Citizens (Through The Survey Of 4 Hamlets At Dong Thap And An Giang )

Tác giả: Trần Hạnh Minh Phương

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Ngành Du Lịch Thành Phố Cần Thơ

A Sustainable Solution For A Tourism Industry Can Tho City 

Tác giả: Trương Ngọc Anh, Lưu Tiến Thuận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.  Tấm Lòng Người Dân Nam Bộ Đối Với Chủ Tịch Hồ Chí Minh Trong Những Năm Đầu Kháng Chiến Chống Pháp

The Southerners’ Respect And Love For President Ho Chi Minh In Early Years Of The Anti-French Resistance
Tác giả: Ngô Chơn Tuệ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.  Nâng Cao Hiệu Quả Năng Lực Hoạch Định Chính Sách Công Ở Việt Nam

Enhancing The Capacity Of Public Policy Makers In Viet Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Du

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.  Thực Trạng Và Giải Pháp Đẩy Mạnh Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu Ở Tỉnh Bắc Ninh

Situation And Resolution Promoting Activities Export Bac Ninh Province

Tác giả: Khổng Văn Thắng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Hoạt Động Đầu Tư Và Thị Trường Tài Chính Châu Á Trước Tác Động Khủng Hoảng Từ Khu Vực Kinh Tế Chung Châu Âu

Impact Of Euro Crisis On Asian Financial Market And Investments

Tác giả: Nguyễn Hoàng Giang
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Sử Dụng Giải Thuật Di Truyền Lựa Chọn Danh Mục Cổ Phiếu Đầu Tư Giá Trị

Using Selective Genetic Algorithm List Of Value Invested Shares

Tác giả: Nguyễn Công Nhật, Nguyễn Vạn Phúc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.  Hoa  Xuân Ngày Tết

The Spring Flowers In Tet Holiday

Tác giả: Nguyễn Thanh Kim Phượng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Từ khóa:
Top